Aktuality \>

Quartex v novém vizuálním stylu

Na podzim 2021 se QUARTEX opět výrazně posunul v budování své firemní identity a snaze být pro své partnery na poli informačních technologií profesionálním partnerem.

Od listopadu se našim zákazníkům a partnerům představujeme v novém vizuálním stylu, který je výsledkem několikaměsíčního hledání ve spolupráci s profesionálními dodavateli. A mluvíme-li o změnách ve firemním designu, je přirozené zmínit i ostatní součásti naší Corporate Identity, ze které nový design vychází:

MISE:

"Našim posláním je pomoci partnerům identifikovat, kde pro ně budou mít informační technologie konkrétní přínosy, navrhnout správné technologie a zajistit jejich úspěšnou implementaci."

HODNOTY

1. Respekt k našemu zákazníkovi

Náš partner vybudoval úspěšný business. K tomu, abychom mohli efektivně splnit svou misi, musíme činnost partnera skutečně pochopit a s úctou a pochopením přijímat to, čím business vybudoval. Může se stát, že nalezneme a doporučíme zlepšení nebo reorganizaci procesu – ale vždy máme na vědomí, čeho zákazník dosáhl. Máme unikátní znalosti – ale ty má partner také. Vzájemným respektem a pokorou dosáhneme cíle nejsnáze.

2. Dlouhodobá spolupráce

Našim cílem není dodávka konkrétního produktu, konkrétní technologie, jeden projekt. Chceme sloužit jako partner, který pomůže vybrat správnou technologii, správné řešení pro požadavky a výzvy, které se vyskytují při rozvoji businessu, změně požadavků, expanzi…

3. Zodpovědnost

Jestliže navrhneme technologii, produkt, projekt … Přejímáme odpovědnost za to, že bude fungovat a bude mít výsledky. Neskrýváme se za složité formulace v několikasetstránkových analýzách. Naším úkolem není splnit zadání – naším úkolem je úspěšné využití technologie zákazníkem.

4. Agilní přístup

Řídíme se zásadami agilního přístupu již od vzniku společnosti. Při vývoji řešení nejsme zavření v kancelářích, kde programujeme kilometry kódu na základě analýzy vzniklé před léty. Pracujeme s partnerem průběžné, prototypujeme, přijímáme oponenturu, vysvětlujeme. Zákazník vidí, jak řešení vzniká – jedná se o společné dílo, zákazník není jen „investor“, ale také spolutvůrce řešení.

5. Kreativní konflikt

Žádné velkolepé dílo nevzniklo mechanickým souhlasem všech zúčastněných. Pouze tím, že lidé s různými zkušenostmi a zázemím konfrontují a obhajují své vize, může být vybrána optimální cesta. Konflikt – vedený v duchu respektu k názorovému oponentovi a znalosti jeho kvalit – je způsob vzniku optimálního řešení.

První konkrétní realizací v rámci nového Corporate Designu jsou webové stránky http://quartex.cz/, které jsme spustili 1. listopadu 2021. Věříme, že se vám budou líbit a najdete na nich přesně ty informace, které pro vás budou užitečné.