Služby \> Analýzy, poradenství, konzultace

Business analýza

Vypadá to jako velká věda, málokdo tomu rozumí a jen občas si člověk říká, zdali je to opravdu k něčemu užitečné. Každý investor a business vlastník preferují užitečnost a spolehlivost, proto business analýzu (BA) považuje za věc potřebnou, ale ne však natolik, aby se do ní musel aktivně zapojovat. Ale podcenění, nekvalitní zpracování, nebo dokonce ignorování BA bývá právě nejslabším místem celého budoucího řešení. BA bývá považována za technikálii, kterou je potřeba jen proto, aby byl zaveden „ten“ CRM, ERP, IS ... a potom se nenadějete a sedíte u neefektivního systému po proinvestovaných stovkách tisíc či desítkách milionů korun. 

Práce na business analýze je okamžik pro ověření a naplánování reálného vlivu vize na business v čase, pro případné upřesnění nejen technologické stránky projektu, ale i business projektu jako takového – od zákazníků počínaje a penězi ve firemní pokladně konče. A mimo jiné je BA také nástrojem pro investora a vedení společnosti ke kontrole business priorit. To je jeden z nejdůležitějších pohledů, pro nějž je BA významným základem. Nabízí podklady pro odpovědi na otázky jako jsou: „kolik to bude skutečně stát?“, „kdy to budeme moci používat? “, „jakou přidanou hodnotu nám projekt přinese?“, apod.. 

Nepracujeme pouze na vývoji softwarových systémů pro jejich funkčnost a úspěšnou implementaci. Především nejprve shromažďujeme primární dílčí analýzy požadavků. V rámci analýz pracujeme napříč organizací a řešíme identifikaci obchodních potřeb i problémů a po konzultaci se zúčastněnými stranami navrhujeme jejich řešení, mezi která patří prvky vývoje softwarových systémů, ale i vylepšení procesů, organizačních změn nebo strategického plánování a rozvoje politiky. 

Ve většině našich projektů se stáváme strategickým IT partnerem, a proto lépe poznáme prostředí a atmosféru organizace či podniku zevnitř a tím se nám daří po celou dobu existence Quartexu zajistit, aby změny strategií, struktur, zásad, obchodních pravidel, procesů a informačních systémů provedené v dané organizaci byly v souladu s jejími strategickými cíli. 

V konečném důsledku chceme obchodní analýzou dosáhnout následujících výsledků: 

  • najít řešení, 
  • najít cesty pro zlepšení účinnosti a omezit plýtvání, 
  • navrhnout dostatek efektivních nástrojů, 
  • poskytnout základní dokumentaci k zahájení projektu. 

To největší riziko však je vždy jedno – celkem přirozená schopnost některá rizika podcenit. A business analýza bývá tou první obětí, která je na ráně. Bylo-li to užitečné se vždy ukáže až v budoucnu, kdy je pozdě řešit některé věci a mnohdy to již nelze bezbolestně. Jen tehdy, když business analýza obsahuje vše, co má, je konzistentní a není ji potřeba několikrát opravovat, teprve potom je možné konstatovat, že mezi námi a zadavatelem funguje synergie a můžeme vyrazit plnou parou vpřed. Ale i to je někdy docela těžká věc.

Analýza, poradenství, konzultace