Služby \> Integrace

ECM / DMS

Systém ECM (systém pro správu podnikového obsahu) je řešení plně zapadající do konceptu digitálních kanceláří a bezpapírového zpracování dokumentů, a kde DMS je jednou z komponent.

Dodáním kompletního systému ECM pro správu podnikového obsahu (a případně nezbytné technologie), získáte skupinu aplikací pro digitalizaci správy dokumentů, automatické vytěžování a zaúčtování dokladů, archivaci, kontrolní a schvalovací procesy.

ECM v našem podání je hlavně o automatizovaném, a tedy rychlém a pohodlném pořízení dokumentů a dokladů do systému. S ECM systémem i výrazně ušetříte. Jeho hodnota je totiž obsažena především v úspoře času, a tedy i peněz. Automatické vytěžování dokladů a dokumentů vás zbaví jejich přepisování do systému, automatické zaúčtování dokladů vás oprostí od zdlouhavých a drahých účetních procesů a chyb s nimi spojenými. Především v rámci účetnictví jsou přepisování, zaúčtování, kontrola a oprava chyb procesy, které běžně zabírají zbytečně čas mnohdy drahé pracovní síly.

Naším řešením, k rychlému a pohodlnému pořízení dokumentů a dokladů do systému, samozřejmě také získáte přehlednou evidenci a skutečný nástroj DMS, který umožní nejen schvalovat doklady, ale i je sledovat v kontextu s ostatními dokumenty a doklady, jako např. schválenými objednávkami, smlouvami, rozpočty, zakázkami, projekty nebo činnostmi. Vy určíte, kdo dokument uvidí a kdo jej bude zpracovávat. U každého dokumentu uvidíte, zda je účinný, kdo a kdy jej vytvořil, schválil, připomínkoval a kdo se s ním seznámil. Všichni ve firmě budou vždy používat právě aktuální verzi dokumentů – nabídek, směrnic, prezentací, kalkulací a dalších.

V systému, aby byl výčet úplný, pochopitelně nechybí nástroje pro vytváření, editaci, indexaci, ukládání, archivaci, zabezpečení, likvidaci, publikování, distribuci, prohledávání, personalizaci, prezentaci, prohlížení a tisk veškerého digitálního obsahu.

Systém ECM tedy mimo jiné nabízí:

  • automatické vytěžování, správu a zaúčtování dokladů,
  • automatické vytěžování a správu vydaných i přijatých dodacích listů,
  • správa pokladních dokladů,
  • automatizované a bezchybné vytěžovaní dokumentů,
  • správu a archivaci dokladů a dokumentů,
  • zajištění kontrolních a schvalovacích procesů,
  • správu a archivaci korespondence,
  • nástroje Contract managementu - systému pro správu a evidenci smluv, objednávek, směrnic a jiných závazných dokumentů firemní praxe, které zajistí provázanost smluv s objednávkami i přijatými fakturami díky automatickému párování.

Se systémem ECM od Quartexu Praha, nejen rychle a pohodlně dokumenty a doklady do vašeho ERP systému pořídíte, ale budete je mít všechny, spolu se smlouvami, směrnicemi, objednávkami a dalšími závaznými dokumenty stále po ruce, kdykoliv je budete potřebovat, přehledně na jednom místě. Můžete je schvalovat, prohledávat, filtrovat, prohlížet a editovat – stačí mít pro daný doklad, dokument či smlouvu jen správné oprávnění.

služby \> Integrace

Analýza, poradenství, konzultace