Image
Webone About

Quartex Praha, s.r.o.

Jsme dodavatelem podnikových informačních systémů dlouhodobě působící (od r. 1998) na Českém a Evropském trhu se zaměřením na implementaci ERP systému Dynamics 365 Business Central a podporu jeho starších verzí Microsoft Navision i Dynamics NAV. Quartex je jedním z nejdéle působících partnerů Microsoft (resp. Navision software) v České republice.

Naším posláním je pomoc s digitální transformací a s naplněním vize zákazníků. Pro snazší zvládnutí tohoto poslání jsme založili v roce 2021 divizi SaaS aplikací a vykročili jsme vlastní cestou unifikace a centralizace sekundárních procesů.

Služby


Poskytujeme technické i technologické služby v rámci IT implementace, outsourcingu, servisu, údržby i podpory.


Firemní poradenství


Analyzujeme a navrhujeme technologické struktury, které urychlí vaše procesy.


Inovativní řešení


Pozorně sledujeme novinky a vývoj v oblasti informatiky, proto nabízíme efektivní řešení založená na moderních technologiích, včetně AI.


Napište nám →

Implementujeme i reimplementujeme informační systémy, tedy systémy a software integrované do jednoho celku. Proto má naše nabídka charakter stavebnice, kde základním stavebním prvkem je ERP na platformě Microsoft. Více než dvacet let jsme implementovali Microsoft Navision a Dynamics NAV. Implementujeme nejen nejnovější verzi Dynamics 365 Business Central, ale stále rádi poskytujeme podporu i pro oba starší systémy.

Informační systémy jsou dnes extrémně důležité pro organizace všeho druhu, ale žádný ERP systém není tak komplexní, aby plně vyhověl všem potřebám často velmi odlišných organizací. Proto jsme vykročili vlastní cestou a založili v roce 2021 divizi SaaS aplikací pro námi realizovaná podniková řešení.

Cílem divize SaaS aplikací je unifikace a centralizace sekundárních procesů a s nimi spojených firemních databází, původně postavených především na všudypřítomných excelovských tabulkách. Také jsme se zaměřili na vývoj back-office aplikací pro snazší zvládnutí firemních procesů. Zákazníkům tak nabízíme unifikované nástroje (aplikace), které lze provozovat samostatně nebo současně s ERP, dostupné online ze zabezpečené URL z jakéhokoliv zařízení prostřednictvím webového prohlížeče a bez ohledu na OS. Naše aplikace usnadňují nejen týmovou práci a podporují procesy, ale pomohou i výrazně zlevnit provoz mnohdy různorodé, tedy neefektivní a robustní IT infrastruktury.

Jsme tak schopni našim zákazníkům nabízet nové trendy a využití moderních technologií, včetně AI.

Spolehlivost

Spolehlivost

S našimi kolegy poskytujeme přesné, spolehlivé a etické služby. Aplikujeme nejrychlejší a nejspolehlivější metody pro vaši značku.

Věrnost

Věrnost

Se všemi společnostmi, se kterými spolupracujeme, navazujeme pevné a dlouhodobé vztahy.

Zkušenosti

Zkušenosti

Díky zkušenostem, které jsme během let nasbírali, poskytuje nadstandardní servis a řešení s nejmodernějšími technologickými prvky.

Podpora

Podpora

Poskytnutím profesionální podpory urychlíme vaše firemní procesy. Vyřešíme vaše problémy a poskytneme okamžitá řešení.

Jádrem naší nabídky je schopnost nalézt správné technologie a postupy, které pomohou zákazníkovi naplnit jeho strategii a zároveň přinést konkrétní prospěch. Naší strategií je být pro zákazníka dodavatelem IT produktů s přesahem a partnerem i garantem pro všechny jeho IT potřeby tak, aby měl maximum informací, na jejichž základě se bude moci kdykoliv správně rozhodnout. Především, aby mohl IT využít jako nástroj pro naplnění vlastní business strategie.

Cílem pro nás není pouze dodat ERP systém, ale navrhnout, jaké technologie umožní naplnit představu zákazníka a nasadit je. Pro nás je potenciálním zákazníkem každá společnost, která hledá cesty k efektivnímu využití IT služeb.

Přemýšlíme dopředu


Naše historie, současnost, strategie i realizované projekty prokazatelně dokládají, že se umíme vyhnout rizikům, kterými je ERP oblast proslulá.


Historie
Webone About
Webone About

Realizujeme klíčové projekty od B2B a B2C e-shopů a jejich portálů, po robustní implementace ERP, pro které jsme připraveni využít a efektivně integrovat prakticky každý existující produkt na trhu, včetně open source aplikací a systémů, nebo low-code/no-code nástrojů. Proto jsme schopni zajistit, že bude námi dodané řešení fungovat v souladu s očekáváním zákazníka. Při identifikaci a zajištění jednotlivých komponent systémů se můžeme opřít jak o naše vlastní zkušenosti s vývojem vlastních komplexních řešení a doplňků, tak o zkušenosti partnerů, se kterými spolupracujeme na naplnění konkrétních oborových potřeb, od plánování dopravy přes řízené sklady až po potravinářství či automotive.


Tam, kde existuje ekonomické opodstatnění, jsme připraveni využít nové technologie typu AI.


Produkty Služby

Čím se lišíme?

Řídíme se zásadami agilního přístupu již od vzniku společnosti, kdy agilní přístup ještě nebyl kodifikován a pojmenován. Každý projekt, i když v naší režii, je vždy společným dílem, při kterém má zákazník poslední slovo a neustálý přehled o jeho průběhu. Proto náš zákazník nikdy není jen „investor“, ale současně partner a spolutvůrce řešení.

Agilní charakter má i naše spolupráce se zákazníkem. Nový zákazník je pro nás zcela novým neprobádaným územím. Na začátku nového vztahu totiž nikdo nikdy neví, jak dlouho bude trvat a jak dlouhou cestu nakonec společně ujdeme. Jestli vše začne i skončí u jedné kávy, rady, poskytnutí odborné pomoci, nebo společně definujeme cíle podle toho, jak spolu budeme nacházet oblasti, ve kterých by naše expertíza a zkušenost mohly být přínosem nebo zda se rozvine dlouhodobá spolupráce.

Číst více →

Agilní přístup

Agilní přístup

Lišíme se skutečně agilním přístupem, bez odéru korporátu již od vzniku společnosti. Na rozdíl od ostatních společností nevytváříme stohy dokumentů plných doporučení, jak by to bylo správně. Do každého projektu vstupujeme jako partner, snažíme se být spolutvůrci strategie, na které průběžně pracujeme a nezříkáme se odpovědnosti za její realizaci. Tak můžeme mít k dispozici jasnou a srozumitelnou koncepci řešení, za kterou pevně stojíme, a na základě které směřujeme ke společnému cíli.

Odpovědnost

Odpovědnost

Naší největší odlišností je, že nejen rychle a společně se zákazníkem vytvoříme koncepci včetně návrhu, ale především že máme ochotu nést odpovědnost za to, že radíme správně, a že jsme schopni „vyhrnout si rukávy“ a okamžitě plány realizovat.

Komplexnost

Komplexnost

Naše nabídka je komplexní. V naší režii jsme schopni realizovat, nebo dozorovat realizaci klíčových projektů, od B2B a B2C e-shopů po robustní implementace ERP, pro které jsme připraveni využít a efektivně integrovat prakticky každý existující produkt na trhu a zajistit, že bude nasazen a fungovat v souladu s očekáváním zákazníka. Zároveň sledujeme a jsme připraveni využít – tam, kde existuje ekonomické opodstatnění – jakékoliv nové technologie, včetně AI.

0
let zkušeností
0
spokojených klientů
0
dokončených projektů

Naši zákazníci

Každý zákazník je pro nás cenný. Zde naleznete některé zákazníky, kteří si nás vybrali.

Historie

„ … jejich revírem je ERP, jejich tempo je dynamické.“

Společnost Quartex vznikla v roce 1998 kdy ERP trh teprve vznikal tím, že náhoda spojila 4 studenty, kteří vytvořili tým, aby mohli realizovat tehdy unikátní ERP projekt. Název Quartex, tedy odkazuje na 4 tehdy mladé společníky, jejichž vklad do podnikání tvořily peníze vydělané na brigádách. Realizovaný projekt byl největší svého druhu v Evropě a stal se navzdory očekáváním velmi úspěšný, protože jsme se nezabývali důvody, proč by daná věc nemohla být uskutečněna, ale hledali jsme způsoby, jak projekt realizovat. V rámci tohoto projektu jsme vyvinuli unikátní postupy a metody, které předběhly svou dobu – např. agilní programování, či důraz na ekonomické aspekty digitalizace.

Sebedůvěra, kterou jsme získali, nás vedla k pokusu uvést na český trh vlastní ERP systém s velmi inovátorskými postupy a současně zásadními koncepčními a ideovými změnami v celé ERP oblasti. Toto sousto ale bylo na studentskou firmu bez potřebného kapitálu příliš velké, a ačkoliv Quartex nadále fungoval, většina z nás se rozhodla pro sólovou dráhu. Tam jsme nasbírali další cenné zkušenosti a úspěchy – unikátní projekty, mezinárodní zkušenosti z Evropy, Asie i USA. Navíc jsme do svých projektů zahrnovali původní koncepce, které jsme v letech 98 a 99 předjímali a současně jsme sledovali, jak nazrává čas pro mnoho z našich myšlenek. Nerozešli jsme se ve zlém, byli v pravidelném kontaktu a měli tedy možnost sledovat sílící poptávku po řešeních, které jsme schopni nabízet. Proto jsme se v roce 2020 rozhodli opět spojit své síly. Naši původní vizi a nadšení jsme doplnili celkem asi o 100 let zkušeností nasbíraných na projektech po skoro celém světě, tým jsme rozšířili a s pomocí nových kolegů, kterým předáváme své zkušenosti a vize, jsme aktuálně schopni dodat to, co slibujeme.

Pro podporu nové koncepce architektury podnikových systémů, jsme založili v roce 2021 divizi SaaS aplikací a vykročili tak vlastní cestou při unifikaci a centralizaci sekundárních procesů a s nimi spojených firemních databází, původně především postavených na všudypřítomných excelovských tabulkách. Jsme tak schopni našim zákazníkům nabízet nové trendy a uživatelům široké možnosti využití moderních technologií, včetně AI, která je již nyní součástí naší aplikace Q.INVOICE pro automatizované vytěžování, rozúčtování a schvalování faktur a využívanou našimi klienty v rámci DMS. Cílem divize SaaS aplikací je mít k dispozici a zákazníkům nabídnout unifikované nástroje, dostupné online, ze zabezpečené URL, z jakéhokoliv zařízení prostřednictvím webového prohlížeče a bez ohledu na OS. Chceme mít aplikace, které usnadní nejen podporu týmové práce, podpoří procesy a pomohou při naplňování jejich vize, ale i pomohou výrazně zlevnit provoz mnohdy různorodé, a tedy neefektivní a robustní IT infrastruktury.

Petr Kunetka

jednatel

Čím se tedy Quartex liší od ostatních společností na trhu?

„ … jsme partnerem na vaší cestě do budoucnosti plné výzev.“

Řídíme se zásadami agilního přístupu již od vzniku společnosti. I když v naší režii, ale vždy se jedná o společné dílo, při kterém má zákazník poslední slovo a má neustále na očích, jak vzniká. Proto náš zákazník nikdy není jen „investor“, ale současně partner a spolutvůrce řešení. I přes možnosti např. modulární architektury a poskytování IT služeb v režimu SaaS si většina zákazníků pořizuje IT systém s mlhavou představou o jeho funkcionalitách ve víře, že právě tento produkt je ten správný – a následně se může modlit, aby tomu tak skutečně do značné míry bylo.
Proto se v rámci obchodu často zaměřujeme na zákazníky, kteří jsou nespokojeni se stávajícím řešením, nebo hledají nový ERP systém. Pomůžeme jim s výběrem a případnou implementací vhodného ERP systému a vše připravíme tak, aby jeho rozšíření a integrace byla i v budoucnu hladká a efektivní. Navíc, tito zákazníci díky předchozím zkušenostem často ví, o čem mluvíme, když upozorňujeme na omezení standardních implementací ERP a budou schopni spíše přijmout silné stránky našeho řešení.

Klíčovou podmínkou pro to, abychom v pozici partnera a garanta obstáli a mohli námi unikátně koncipované řešení nabízet, je využití modulární architektury, kde jednotlivé aplikace jsou propojeny buď robustní integrační platformou nebo provozovány nad jednotnou datovou základnou. Ačkoliv jsme schopni nabídky i v jiné architektuře, právě díky této, jsme schopni dosáhnout výhod „monolitických“ řešení, jako jednotnost ovládání, jednotnost dat, online propojení – bez jejich nevýhod, kterými jsou nákladnost, složitost, menší vhodnost pro speciální účely.  A takto pojatou službu prakticky nikdo, kromě Quartexu na trhu nenabízí.

Naším cílem není pouze dodat ERP systém, ale navrhnout a nasadit takové technologie, které umožní naplnit představu zákazníka.

Úvod

Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics NAVision

Q.MAN

Služby