Image

„… žádný ERP systém není tak komplexní, aby plně vyhověl všem potřebám velmi odlišných organizací."

Pro společnosti s nadstandardními potřebami nabízí Quartex zakázkový vývoj, nebo vlastní řadu webových aplikací, které rozšiřují nejen funkčnost ERP Business Central, ale poskytují příležitost zjednodušit back i front-office procesy a zkrotit všudypřítomné, celosvětově nejrozšířenější sekundární firemní databáze – tabulky.

Zakázkový vývoj webových aplikací

Quartex vám nabízí zakázkový vývoj sekundárních systémových řešení pro práci on-line ze zabezpečené URL, z jakéhokoliv zařízení, bez ohledu na používaný ERP či OS.

Vyvíjíme cloudová řešení, která mohou být snadno a kdykoliv samostatně integrována do vašeho systémového prostředí, a proto jim backendem může být jakákoliv databázová platforma, jako je např. ERP systém Dynamics NAV, či Business Central, nebo jiný ERP, či aplikace třetích stran.

Nabízíme vývoj webových aplikací i celých systémů, interaktivních formulářů, portálů, reportů a sestav s předdefinovaným workflow pro řešení základních back a front-office činností, výkonné a provozní administrativy, ale i vybraných oborových procesů.

Pro více informací nás prosím kontaktujte, nebo si objednejte bezplatný audit.

Co je to webová aplikace?

Webová aplikace je aplikace, která je dostupná na webovém serveru umístěném v počítačové síti (například v Internet, Intranet) a uživatelé ji používají vzdáleně ze svých zařízení pomocí webového prohlížeče. Webové aplikace můžou obsahovat téměř jakoukoliv funkcionalitu a umožňují současnou práci mnoha uživatelů s různými oprávněními nad stejnými daty z jedné jediné instance.

V oblasti podnikových a firemních informačních systémů dokáží webové aplikace uspokojit většinu požadavků mnohem jednodušeji a efektivněji než desktopová nebo mobilní aplikace. Představují zásadní součást našeho každodenního digitálního života, hrají klíčovou roli v mnoha oblastech a dávají podnikům možnost zefektivnit své procesy, zvýšit efektivitu a snížit náklady. Proto firmy webové aplikace stále častěji využívají jako interní podnikový software. Nejčastěji mají podobu intranetových nebo back office aplikací a objednávkových formulářů, ale mohou mít téměř jakoukoliv funkci.

Jednoznačnou výhodou webových aplikací je, že fungují bez ohledu na operační systém, otevíráte je v prohlížeči bez instalace, všichni uživatelé pracují pouze s jednou instancí webové aplikace, která běží na webovém serveru. Schopnost aktualizovat a spravovat webové aplikace bez nutnosti šířit a instalovat software na potenciálně tisíce uživatelských počítačů je hlavním důvodem jejich oblíbenosti. Verze webové aplikace je při každém načtení aktuální a data jsou pro všechny uživatele v reálném čase stejná. Jsou interaktivní, mají plně responzivní design, takže ji spustíte na kterémkoliv zařízení, mají vlastní URL adresu a mohou vyžadovat přihlášení uživatele. Proto jsou komplexnější webové aplikace používány pro implementaci mnoha podnikových i jiných informačních systémů.

Každá webová aplikace má serverovou (backend) a klientskou (frontend) část. Webové aplikace jsou obvykle strukturovány jako třívrstvé. V té nejběžnější formě je webový prohlížeč první vrstvou (prezentační), systémové nástroje pro dynamické generování stránek jsou vrstvou střední (logickou) a databáze je vrstvou třetí (datovou). V praxi webový prohlížeč posílá požadavky střední vrstvě, která je obsluhuje prostřednictvím dotazů do databáze (resp. její aktualizací) a generováním uživatelského rozhraní. Touto interakcí – tedy prováděním dotazů a odpovědí – mezi uživatelem a webovým serverem (webovou aplikací), pak může uživatel webové aplikace používat všechny funkce, které daná webová aplikace nabízí.

Kdy je vhodné použít webovou aplikaci?

Potřebujete:

řešení (informační systém nebo webovou aplikaci), se kterými bude pracovat velké množství uživatelů,

evidovat mnoho dat napříč více odděleními firmy a potřebujete, aby uživatelé pracovali nad stejnými daty v reálném čase,

pracovat s aktuálními daty, která jsou kdykoliv dostupná online,

aby mohli uživatelé k řešení bezpečně přistupovat odkudkoliv (z poboček, z domova, na služební cestě),

aby mohli uživatelé řešení (webovou aplikaci) použít z jakéhokoliv zařízení (mobil, PC, tablet, TV atd.),

pracovat také se svými zákazníky, potřebujete jim dát přístup do systému a nechat je pracovat s daty (například zadávat objednávky, stahovat faktury, atd),

řešení, které není závislé na zařízení uživatele (webová aplikace běží a spravuje se pouze na webovém serveru a neklade žádné požadavky na klientské zařízení, stačí webový prohlížeč).

lehce udržitelné a rozšiřitelné řešení (webová aplikace se spravuje, upravuje, aktualizuje a rozšiřuje na serveru, bez potřeby spolupráce uživatele).

Máte-li některý z výše uvedených požadavků, je čas zvážit použití webové aplikace. Vždy je ale potřeba analyzovat konkrétní požadavky a svážit výhody a nevýhody, ale v uvedených případech je webová aplikace vhodným řešením.

Jak probíhá vývoj webové aplikace

Předimplementační konzultace

První v řadě je krátká předimplementační konzultace, kde získáme (obě strany) odpovědi na základní otázky.

Co od aplikace očekáváte?

Jaké základní funkce by aplikace měla obsahovat?

Kdo je vaše cílová skupina?

Objednejte si bezplatný audit.

Definování rozsahu

Následuje vytvoření návrhu rozsahu, struktury jednotlivých funkcionalit a technické specifikace aplikace pro odhad její skutečné velikosti. Definovány budou i základní prvky projektu, které zahrnují např. harmonogram, popis implementačního procesu, legislativní omezení, předpoklady apod.

Cenový návrh

Cenu vývoje webové aplikace na míru nelze generalizovat. Záleží na její velikosti, počtu funkcí a užití. Proto obecně platí, že spodní hranice při vývoji např. interaktivních objednávkoývch či změnových formulářů je 100.000,- Kč. Cena pokročilejší aplikace, či webového obchodního portálu začíná na 450.000,- Kč a cena velkých aplikací na 1 milionu.

Ale pozor, tyto ceny neobsahují další výdaje spojené s údržbou a měsíčními poplatky např. třetím stranám.

Kickoff / zahajovací schůzka

Naším úkolem, poté co si plácneme, je projít každou jednotlivou funkci a detail, abychom vytvořili technickou specifikaci projektu, která slouží jako základní pilíř, na kterém stojí celý budoucí vývoj a potvrdí skutečnou cenu projektu. Proto je třeba se sejít na prvním setkání projektového týmu. Kickoff poskytuje příležitost k seznámení členům týmu a samozřejmě diskusi. Na této schůzce budou projednány i základní prvky projektu a vysvětlen postup, který je třeba dodržet, aby byly zachovány standardy kvality projektu.

Možnosti vývoje

Agilní model vývoje

Vyvíjí se v kratších úsecích (sprintech), které mají svůj cíl. Předpokladem je velmi úzká komunikace s klientem a přizpůsobování vývoje (dalších sprintů) jeho aktuálním potřebám.

Velkou výhodou agilního vývoje je, že je do projektu možné zapracovat další funkce nebo úpravy nad rámec původní dohody (requesty), nebo naopak některé části osekat či vůbec nedělat. Klient dostává pravidelné reporty s odpracovanými hodinami a projektový manažer komunikuje veškerý progres ve vývoji. Součástí každého sprintu je i průběžné testování aplikace z uživatelského hlediska

Na konci každého sprintu se nový kód odešle klientovi k jeho zhodnocení. To umožňuje velmi rychle reagovat na nové požadavky ve vývoji. Klient je tedy součástí celého vývoje.

Vodopádový model vývoje

Oproti agilnímu modelu funguje vodopádový model jako celek. Jeho podstatou je velmi podrobná dokumentace, díky které programátoři dokáží vyvinout projekt od začátku do konce a poté poslat klientovi ke zhodnocení.

Tento přístup se hodí v případě, když klient nemá tolik času, aby byl aktivní součástí projektů nebo když se jedná o menší projekty.

Prakicky velkou většinu aplikací vyvíjíme pomocí agilního vývoje. Vodopádový model téměř nevyužíváme a pokud ano, tak se jedná o vývoj menších webových aplikací.

Pro více informací nás prosím kontaktujte, nebo si objednejte bezplatný audit.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Dynamics 365 Business Central

Q.MAN.plus