Image

„ ... našim potenciálním zákazníkem je každá společnost, která již nechce jen kupovat IT řešení, ale hledá cesty, jak IT efektivně zapojit do služby businessu“

I přes změny v charakteru IT dodávek a mazání rozdílů mezi IT aplikacemi, příchod modulární architektury a poskytování IT služeb se dodavatelé stále většinou zaměřují jen na dodávku produktů bez pochopení charakteru zákazníka, a tedy bez ohledu na jejich vhodnost pro jeho aktuální potřeby.

My se snažíme, po celou dobu existence Quartexu, pochopit a vnímat zákazníka a jeho skutečné potřeby. Proto po celou dobu jakékoliv spolupráce, při jakémkoliv návrhu, doporučení na zlepšení, nebo reorganizaci procesů i systémů máme na vědomí, čeho náš zákazník dosáhl, že stejně jako my máme unikátní znalosti, stejně tak je má také zákazník. Jen vzájemným respektem a pokorou dosáhneme společného cíle nejsnáze. Tím jsou naše služby unikátní, protože takto pojatý přístup, není na trhu běžný.

To vždy klade nároky na čas při přesvědčování zákazníka o správnosti navrhovaného řešení, a současně i na složité zajištění toho, aby takový produkt odpovídal kvalitě a ceně, která očekávání zákazníka naplní.

Jen samotný projekt implementace, či reimplementace není levný a v případě neúspěchu se náklady snadno zdvojnásobí, z toho důvodu výběr nekompetentního partnera může být pro kohokoliv extrémně nákladný nebo dokonce fatální. Quartex Praha je připraven a poradí si i s těmi nejsložitějšími a jedinečnými technickými problémy, ať už jde o systémový problém, funkční otázku, procesní radu nebo požadavek na školení. Vždy vám ochotně pomůžeme a poskytneme funkční zdroje. Partnerství s námi znamená klid, a jako bonus své společnosti přinesete obrovské množství odborných znalostí.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Bezplatný audit IS

Bezplatný audit IS

Číst více →

Microsoft ERP

Microsoft ERP

Číst více →

Implementace

Implementace

Číst více →

Outsourcing

Outsourcing

Číst více →

Analýzy

Analýzy

Číst více →

Helpdesk a podpora

Helpdesk a podpora

Číst více →

Vzdělání a školení

Vzdělání a školení

Číst více →

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Číst více →