Image

Cloudový systém Q.MAN.plus

„… pojďme zkrotit sekundární firemní databáze.“

Quartex postupně vyvíjí vlastní ekosystém webových aplikací s nezávislým databázovým zdrojem.

Vize konceptu Q.MAN.plus

Primárním posláním konceptu Q.MAN.plus je zkrotit všudypřítomné, celosvětově nejrozšířenější sekundární firemní databáze – tabulky, které původně sloužily různým uživatelům, v mnoha počítačích, databázích a souborech k uchovávání a správě různorodých dat i informací o objektech určitého druhu či charakteru.

Q.MAN.plus dále umí data importovaných databází (tabulek) provázat / integrovat, aby takové původně samostatné tabulky dostaly díky vazbám nový smysl i rozměr, s novou informační hodnotou a business významem.

Posledním dílem skládačky Q.MAN.plus je skupina modulů, integrovaná na nově vzniklé databáze. Moduly, které uživatelům pomohou, u vybraných back a front-office procesů, postupovat v rámci standardizovaného workflow a plnit databáze relevantními informacemi.

Koncept obecně cílí na:

usnadnění procesu evidování informací (dat) a zpřehlednění práce s evidencemi, jejich integrací a centralizací (vazbami),

pomoc s optimalizací vybraných back i front-office procesů, zjednodušením a standardizací jejich základních pracovních postupů (workflow).

IS Q.MAN.plus

Koncept Q.MAN.plus je modulární, cloudový (SaaS), univerzální informační systém, který se skládá z vlastní skupiny jednotlivých standardizovaných back a front-office komponent / modulů.

IS Q.MAN.plus umožňuje svým uživatelům:

centralizaci a integraci zejména sekundárních firemních dat,

odbourat, především u back i front-office procesů, potřebu fyzicky pracovat s ERP a jeho business daty a používat jeho licence,

práci on-line ze zabezpečené URL, z jakéhokoliv zařízení, bez ohledu na používaný OS,

samostatnou i týmovou práci s informacemi,

řízení a plánování,

time management,

standardizaci základních pracovních postupů (workflow), prostřednictvím koordinace interakcí mezi různými zúčastněnými stranami nebo mezi jednotlivci a komponenty informačního systému Q.MAN.plus, nebo systémy třetích stran (např. ERP).

Náš informační systém firmám a organizacím usnadní každodenní práci, spojí lidi a jejich interakce, umožní cíleně a strukturovaně spolupracovat, usnadní spolupráci a rozhodování. Naše SaaS řešení vám nabízí alternativní řešení, jak jednoduše zprocesovat řadu činností, vzdáleně vykonávat samostatnou práci, bez fyzické nutnosti pracovat přímo v ERP, tedy bez potřeby pracovat s business daty ERP a používat jeho licence.

IS Q.MAN.plus může být bez obav nasazena v jakékoliv části různorodého spektra organizací, bez rozdílu velikosti, pro řízení vybraných procesů organizací, včetně organizací s holdingovou strukturou.

IS Q.MAN.plus se skládá z několika částí:

Platforma Q.MAN

Cloudová (SaaS), organizačně-databázová platforma a je základním modulem (jádrem) systému Q.MAN.plus. Nabízí jednoduché shromažďování, správu, evidenci a zpracování zadaných i získaných dat v databázovém prostoru, který je doplněn o organizačně-pracovní prostor. Tento prostor, v podobě sdruženého hlavního okna, má za úkol krom administrace a správy řešení, především umožnit uživatelům fyzickou prác s daty a plnit evidence relevantními daty.

Navíc, jako přidanou hodnotu, poskytne základní standardizované systémové nástroje pro výkonnou i provozní administrativu, řízení, koordinaci, organizaci, plánování, komunikaci a sdílení osobních i týmových aktivit nejen v rámci platformy Q.MAN, ale i celého IS.

Q.MODULY a NÁSTROJE

Řada Q.Modulů a nástrojů se skládá ze samostatných webových aplikací, interaktivních formulářů, šablon řešení, dokladů i dokumentů, reportů a sestav s předdefinovaným workflow pro řešení daných back i front-office procesů a jejich činností. Tím, že jsou Q.Moduly plně integrovány na platformu Q.MAN, jsou současně integrovány i mezi sebou v otázce datové i administrativní, organizační a komunikační kontinuity.

Q.Moduly mohou být snadno a kdykoliv samostatně integrovány do jakéhokoliv řešení, kde jim backendem může být i jakákoliv jiná databázová platforma, jako je např. ERP systém, nebo aplikace třetích stran.

NCDP / NO-CODE

Platforma Q.MAN díky své struktuře umožňuje netechnickým podnikovým uživatelům vyvíjet vlastní jednoduché miniaplikace (evidence) bez znalosti programování.

LCDP / LOW-CODE

Platforma Q.MAN uživatelům se základními programovacími dovednostmi umožňuje vývoj a integraci složitých aplikací.

Q.API

Poskytuje možnost integrovat a využívat oblíbené SW nástroje třetích stran.

Na závěr pár statistik

38 % času zaměstnanců je ztraceno zdvojením práce,

58 % lidí ztrácí hodinu denně hledáním informací,

28 hodin týdně se věnuje psaní e-mailů, vyhledávání informací,

59 % manažerů postrádá životně důležité informace, protože je nemohou najít nebo nikdy nevidí,

6 týdnů v roce promarní vedoucí pracovníci hledáním ztracených dokumentů.

Chcete více informací? kontaktujte nás.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Dynamics 365 Business Central

Webové aplikace