Image

Cloud nebo On-premise?

Stejné funkce, ale … co si vybrat?

Při implementaci ERP systému je první možnou a nejdůležitější volbou, zda zvolit cloudové řešení umístěné v cloudu na pronajatém serveru, nebo zda musí být řešení implementováno lokálně na vašem vlastním serveru, nazývaném také on-premise.

Obě metody mají své výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu před výběrem řešení. Neexistuje jeden typ řešení, který by vyhovoval všem společnostem, záleží zcela na vašich obchodních potřebách. Měli byste proto analyzovat potřeby společnosti a poté určit, která metoda nejlépe vyhovuje potřebám vaší společnosti.

Business Central je k dispozici v několika verzích

Cloud

Cloudové řešení je hostováno na serverech provozovaných dodavatelem, jako je Microsoft Azure, a přistupuje se k němu prostřednictvím zařízení připojeného k internetu.

SaaS

Pokud chcete znát své průběžné provozní náklady předem a nenechat se zaskočit náhlými a neočekávanými náklady, můžete výhodně zvolit řešení SaaS (Software as a Service), kdy si pronajmete ERP aplikaci hostovanou např. dodavatelem IT. od společnosti Microsoft, pokud zvolíte Business Central jako řešení SaaS. Všechny náklady na řešení SaaS jsou zahrnuty v jediné ceně, obvykle měsíční licence na uživatele, spíše než samostatné náklady na licenci a hosting.

Hybridní

Tato metoda je kombinací on-premise a cloudového hostingu. Metoda, která je mezi firmami stále oblíbenější. Důvodem může být to, že hybridní instalace nabízí stejnou flexibilitu a snadný přístup jako cloudové řešení a také stejnou úroveň zabezpečení a přizpůsobení jako on-premise instalace. Hybridní instalace však vyžaduje stejnou úroveň infrastruktury, údržby a interních IT zdrojů a kompetencí jako místní instalace ERP.

On-premise

S on-premise používáte své vlastní fyzické servery a IT infrastrukturu k hostování a provozování ERP řešení.

Business Central Cloud vs. On-premise

Vlastnictví

Business Central Cloud: Všechny informace jsou bezpečně uloženy v datových centrech Microsoftu.

Business Central On-Premise: Celý systém je nainstalován a hostován u Vás

Údržba

Business Central Cloud: Když zvolíte Business Central Cloud, je třeba částku platit předem měsíčně nebo ročně, protože je licencován na základě modelu předplatného. Protože se provádí na Microsoft Azure, nejsou vyžadovány žádné specifické interní servery ani instalace softwaru. Aktualizace jsou plánovány automaticky.

Business Central On-Premise: Vše, co musíte zaplatit, je jednorázový licenční poplatek za získání softwaru. A na rozdíl od Business Central Cloud budete potřebovat vyhrazený prostor pro instalaci hardwaru a hostitelských řešení. Kromě toho bude společnost také potřebovat vlastní IT tým pro případ pomoci a nouzové softwarové podpory.

Nasazení

Business Central Cloud: Nasazení cloudu je rychlý a bezproblémový proces vzhledem k tomu, že většinu práce by provedla naše společnost, která je zkušenou partou technických profesionálů s bohatými zkušenostmi.

Business Central On-Premise: Je pomalejší, na rozdíl od cloudu, protože vyžaduje fyzickou instalaci, dostatek času a logistiky.

Doba provozuschopnosti

Business Central Cloud: Microsoft zajišťuje dostupnost a prokazatelné výsledky z 99 %. To samozřejmě do značné míry závisí na vašem připojení k internetu – čím rychlejší, tím rychleji to bude.

Business Central On-Premise: Toto má vnitřní výhodu, protože společnosti nejsou závislé při přístupu k systému na žádném druhu připojení k internetu. Společnosti tedy mohou očekávat plnou dobu provozu za předpokladu, že jejich server je stabilní.

Ceny

Business Central Cloud: Pokud se uživatelé rozhodnou pro cloudové řešení, budou muset platit měsíční poplatek. Cena bude záviset na různých faktorech, jako je velikost podniku, jak velké úložiště systém využívá a další.

Business Central On-Premise: Když se rozhodnete pro toto řešení, jednou z hlavních výhod pro vaši společnost je, že není třeba provádět žádné opakované platby. Vše, co potřebujete, je jednorázový poplatek za instalaci a pokud platíte roční udržovací poplatek BREP, máte také nárok na přístup k nejnovějším verzím.

Přístup k datům

Business Central Cloud: Ke všem datům, která se rozhodnete uložit v softwaru Dynamics 365 Business Central, lze přistupovat pouze prostřednictvím API nebo konektorů. A ano, pro bezproblémový pracovní postup je třeba externího zásahu.

Business Central On-Premise: Podnikejte tak, jak chcete. Na rozdíl od cloudu nepotřebujete žádné samostatné API pro prohlížení, úpravu nebo sdílení dat.

Úložný prostor

Business Central Cloud: Cloudový systém je dodáván s úložnou kapacitou 5 GB. A než vám ta otázka napadne … za každých 20 licencí můžete získat 2,5 GB navíc.

Business Central On-Premise: Zde úložiště zcela závisí na šířce pásma a je omezeno na dostupné úložiště serveru. V dlouhodobém horizontu, jak se velikost podnikání zvyšuje, může růst i nárok na jeho velikost.

Upgrady

Business Central Cloud: Upgrady lze nainstalovat bez problémů. Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudové nasazení podporované společností Microsoft, lze upgrady provést rychle. A náš tým Vám vždy bude také k dispozici.

Business Central On-Premise: Odpovědnost za instalaci nových upgradů (pokud existují) nesete sami, protože systém je hostován ve vašich serverech. Proto váš váš správce systému bude muset hlídat, nainstalovat a spustit aktualizace.

Business Central Cloud

Řízení obchodu pro malé a střední firmy

Business Central Cloud je určen pro malé a střední firmy, které potřebují efektivní ERP řešení, které se snadno používá, ale zároveň má možnosti přizpůsobení, aniž by to nutně musely být drahé speciální úpravy. Pokrývá všechny funkce, které potřebujete k provozování svého podnikání, v jediném cloudovém řešení. To znamená, že řešení pokrývá všechny základní oblasti podnikání vč. financí, skladů, prodeje a výroby.

Business Central Cloud je řešení, které je dodáváno jako „software jako služba“ běžící na cloudu společnosti Microsoft (Azure). Je to čistě cloudová verze, kde si řešení pronajímáte na měsíční bázi v režimu SaaS a skládá se pouze z webového klienta, což znamená, že k aplikaci můžete přistupovat pouze přes preferovaný prohlížeč a nikoli přes lokálního desktopového klienta.

Business Central Cloud získáte:

Obchodní řešení v cloudu.

Pravidelné a automatické aktualizace na nejnovější verzi.

Přirozenou integraci se známými aplikacemi Office 365.

Vestavěnou funkci pro správu osobních údajů (GDPR).

Okamžitou integraci do Power BI.

Flexibilní přístup, abyste měli k řešení přístup – i když jste na cestách.

Možnost pracovat z několika typů zařízení, mobilu, tabletu nebo PC bez ohledu na OS.

Uživatelské licence jsou „pojmenované“ a jsou licencovány měsíčně pomocí cenového modelu předplatného.

Není vyžadován žádný hardware ani servery a společnost Microsoft je odpovědná za nastavení a údržbu infrastruktury používané ke spuštění softwaru.

Specifika Business Central Cloud:

Všechna softwarová doplňková řešení a přizpůsobení musí být poskytována prostřednictvím „Rozšíření“, která jsou vyvinuta pomocí kódu Microsoft Visual Studio. Zdrojový kód Business Central nelze upravovat, ale spíše „rozšiřovat“ přidáním funkcí kolem stávajícího řešení. 

Aplikace je možné stahovat přímo z Microsoft AppSource do vašeho prostředí Business Central.

Vícenásobné zálohování do více datových center za vás provádí Microsoft.

Záruka 99,9% dostupnosti.

Cloud Business Central podporuje bezproblémovou integraci s dalším softwarem společnosti Microsoft, jako je Power BI, Teams, Excel, Word, Dynamics 365 Sales a Power Platform.

Aktualizace bez dalších nákladů

Velké aktualizace ERP systému mohou být drahé a obtížné, ale s předplatným Business Central Cloud se již nemusíte bát drahých a složitých aktualizací. Dynamics 365 Business Central Cloud se aktualizuje průběžně několikrát ročně, zcela automaticky. Proto také víte, že vždy „jedete“ na nejnovější verzi bez dalších nákladů.

Výdaje na ERP pod kontrolou

S modelem předplatného platíte pouze měsíční poplatek za uživatele. To znamená, že vždy znáte své výdaje na ERP a nemusíte se tedy starat o provozní náklady nebo výdaje spojené s upgradem.

Business Central On-premise

Business Central On-Premise je řešení, které je dodáváno jako tradiční „on-premise“ řešení, podobně jako byly dodávány předchozí verze Dynamics NAV (dříve Navision). On-premise instalace Dynamics 365 Business Central vám umožňuje spouštět vaše obchodní procesy a přenosy ve vašem místním datovém centru a ukládat vaše obchodní data samostatně nebo v datovém centru vašeho partnera, aniž byste museli replikovat a připojovat vaše obchodní data k Microsoft Cloud.

Jinými slovy, u on-premise verze Business Central je jen na vás, kde budou vaše data umístěna – zda na vašich vlastních serverech nebo u vašeho hostitelského partnera. Obě verze Business Central lze přizpůsobit pomocí Extensions, ale pouze v on-premise verzi je možné změnit základní kód. Navíc pouze u on-premise verze máte možnost aktualizaci odložit.

Business Central On-premise získáte:

Na rozdíl od Business Central Cloud lze Business Central On-premise používat jak prostřednictvím lokálního desktopového klienta Windows, tak webového klienta. Uživatelům Dynamics NAV může chybět desktopový klient v cloudové verzi Business Central, ale získají ho výběrem on-premise verze.

U on-premise verze si sami řídíte frekvenci aktualizací, což znamená, že když nastane čas aktualizace systému, máte možnost otestovat aktualizaci a otestovat systém před uvedením aktualizace do provozu. Tuto kontrolu nemáte s cloudovou verzí Business Central, kde aktualizace přicházejí automaticky od společnosti Microsoft a neumožňují vám je odhlásit nebo odložit, pokud řešení s rozšířením po aktualizaci nefunguje správně.

U on-premise verze Business Central je možné, jak upravit řešení přes Extensions nebo, jak to znáte z Dynamics NAV, přímo v základním kódu. U cloudové verze je možné provádět úpravy pouze přes Rozšíření.

V rámci financování můžete volit jeden ze dvou režimů licencování:

Trvalé licencování, kdy si řešení koupíte navždy. Společnost Microsoft si však za tento typ licencování účtuje 16% roční plán BREP (Business Ready Enhancement Plan).

Předplatné licencování pro Business Central On-Premise, kde máte licenci na uživatele. za. měsíc, a proto vždy znáte své náklady.

Specifika Business Central Cloud:

Uživatelské licence jsou „souběžné“ a obvykle se kupují předem jako licence pro trvalé použití s ​​ročním poplatkem „Plán vylepšení“, který poskytuje přístup k novým verzím softwaru.

Server musí být nainstalován v prostředí specifickém pro každého klienta. Může se jednat o místní server fyzicky na klientském místě nebo hostovaný na privátním cloudovém serveru (jako je Microsoft Azure).

Aktualizace softwaru jsou k dispozici, ale nejsou automaticky aplikovány. My, jako Microsoft Partner obvykle pomáháme s aplikací aktualizací nebo upgradem na nová vydání.

Softwarová doplňková řešení a přizpůsobení mohou být poskytována prostřednictvím „Rozšíření“, ale tradiční způsob nasazení těchto řešení pomocí „Objektů“ může být nadále používán. Úpravy prostřednictvím změn „Objektu“ umožňují změny standardního řešení a poskytují větší flexibilitu v tom, jak lze vyvíjet přizpůsobení.

Jste zodpovědní za zálohování dat a zavedení plánu obnovy po havárii.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Webové aplikace

Q.MAN.plus