Image

Funkce Business Central

S Business Central můžete propojit obchodní procesy, přijímat informovaná rozhodnutí a bezproblémově rozvíjet své podnikání. Dynamics 365 Business Central je kompletní řešení pro manipulaci a správu všech aspektů každodenních činností ve vaší firmě s intuitivním uživatelským rozhraním, které se snadno používá a lze jej přizpůsobit jednotlivým zaměstnancům.

Ve výchozím nastavení Business Central pokrývá potřeby většiny společností a zahrnuje funkce pro všechny běžné obchodní procesy ve velké většině podniků. Ale jeho konfiguraci lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala jedinečným obchodním procesům vaší společnosti, a tak vyhověla specifickým obchodním požadavkům i vaší organizace.

Business Central vám tak poskytuje funkce pro všechny nejběžnější obchodní procesy. Řešení však také podporuje funkcionalitu pro složitější podnikové procesy, jako je řízení zásob, výrobu a servis a pokryje potřeby většiny společností, malých i velkých.

Pro usnadnění a správu úkolů specifických pro obchodní oblast má Business Central širokou škálu obchodních funkcí, které například uživatelům řešení umožňují definovat rozšířený text pro řádky dokumentů a organizovat související obchodní úkoly v pracovních postupech.

Funkčnost Business Central pokrývá všechny klíčové obchodní oblasti napříč účetnictvím a financemi, prodejem, marketingem, službami, řízením projektů, dodavatelského řetězce, zásob a provozu, takže obchodní procesy jsou zefektivněny a interakce se zákazníky se zlepšují. Řešení poskytuje přehled o celé vaší společnosti napříč mnoha obchodními procesy a také vám poskytuje náhled na data vaší společnosti, což zlepšuje vaše rozhodování a připravuje vás na plánování nových obchodních strategií.

S Dynamics 365 Business Central získáte kontrolu nad většinou především obchodních oblastí jako jsou:

Prodej

S Business Central získáte příležitost sledovat, budovat a rozvíjet pevnější vztahy se svými zákazníky. Systém také zlepší vaši produktivitu prodeje a výkon vašich prodejních operací. Řešení tak poskytuje jednoduchý a jasný pohled na vaše zákazníky.

Marketing

Business Central vám pomůže najít správné potenciální zákazníky a také je následně udržovat a pečovat o ně. Umožní vám vytvářet kontextové vazby mezi zákazníky a ostatní agendou systému a být v popředí nejnovějších trendů na trhu, na kterém působíte.

Finance

S Business Central získáte možnost transformovat a optimalizovat současné finanční řízení společnosti a zefektivnit finanční správu automatizací široké škály pracovních procesů. Chytřejší prací také snižujete své provozní náklady a celkovou finanční náročnost.

Obchod

Poskytujte konzistentní, osobní a bezproblémové nakupování, které předčí očekávání vašich zákazníků. Business Central vám také pomáhá sladit fyzický a digitální on-line obchod a budovat loajalitu ke značce prostřednictvím osobního zapojení se svými zákazníky.

Servis

Využijte špičkové technologie k optimalizaci svých servisních zdrojů a pomozte svým technikům pracovat efektivněji. Business Central vám pomůže vytvářet zjednodušené pracovní postupy, a tím snížit provozní náklady. Tímto způsobem můžete s aplikacemi Dynamics 365 poskytnout svým zákazníkům pozitivní zkušenosti rychleji.

Provoz

Přejděte z provozního řízení, kde se na událost reaguje pouze tehdy, když k ní došlo (reaktivní operace). Přejděte k prediktivnímu řízení operací, kde se akce provádí předem (prediktivní operace). Business Central také přispívá ke zvýšené automatizaci vašich operací a také zjednodušuje správu vaší výroby a dodavatelského řetězce. Vylepšené operace také pomáhají maximalizovat životnost vašich aktiv.

HR

Zefektivněte řízení lidských zdrojů, věnujte méně času správě pracovních sil a získejte přehled prostřednictvím dat. Vytvořte v Business Central pro své zaměstnance lepší pracoviště. HR řešení v Business Central vám pomohou optimalizovat vaše personální procesy a také nabízejí samoobslužné funkce.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Webové aplikace

Q.MAN.plus