Image

Licencování a ceny Business Central

Licence je jednou z položek celkových nákladů na upgrade, nebo implementaci vašeho systému. Náklady obvykle zahrnují položky, jako je implementace, zakázkový vývoj, přizpůsobení a konfigurace, migrace dat, integrace s jinými systémy, školení a průběžná podpora, ale i licencování vašeho softwaru. Vaše náklady se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je velikost a složitost vaší organizace, konkrétní aplikace nebo moduly, které používáte, a konkrétní přístup k implementaci, který zvolíte.

Přechod do Business Central

Pokud aktuálně používáte model předplatného, ​​je to jednoduché. Když jste připraveni upgradovat, přestanete platit staré předplatné a zahájíte nové předplatné Dynamics 365 Business Central, abyste získali přístup k nejnovější verzi softwaru. S trvalou licencí máte při upgradu na Business Central dvě možnosti:

Zůstat u trvalé licence:

Business Central je k dispozici pouze na základě jmenovaných uživatelů, ale společnost Microsoft vám poskytne 3 uživatele za každého uživatele, kterého jste zakoupili před květnem 2019. Nadále platíte roční údržbu (BREP) ve stejné výši jako stará licence – ale nebojte se, hodnota vaší licence se nemění, i když jste zvýšili počet uživatelů.

Přejít na předplatitelskou licenci:

Microsoft SaaS (Public Cloud) nebo soukromě hostované. Microsoft SaaS má náklady na hostování zabudované v ceně předplatného a při přechodu z trvalé licence jsou k dispozici slevy.

Možnosti licencování Business Central

Microsoft výrazně zjednodušil licencování Business Central. Jak to známe u Dynamics NAV, řešení se prodává prostřednictvím globální sítě certifikovaných partnerů jako je Quartex. Proto se obraťte na nás, pokud potřebujete další informace o možnostech řešení a cenách. Možnosti licencování lze rozdělit do skupin:

Předplatné

Platíte měsíční poplatek za uživatele. To také zahrnuje roční poplatek za údržbu účtovaný společností Microsoft, který vám umožní přístup k budoucím verzím. Možnost předplatného poskytuje flexibilitu, pokud jde o zvyšování a snižování počtu uživatelů, což je zvláště užitečné, pokud máte sezónní vliv na počet lidí používajících systém.

Licence na základě předplatného, se dělí do dvou kategorií:

přiřazené licence,

uživatelské - udělují přístup pojmenovanému uživateli bez ohledu na použité zařízení,

pro zařízení - udělují přístup přes určitá zařízení pomocí přiřazených nebo sdílených přihlášení,

nepřiřazené licence - nejsou přiřazeny konkrétním uživatelům nebo zařízením, poskytují přístup k funkci nebo službě na úrovni tenanta.

Trvalé

Zakoupili jste licenci Dynamics 365 Business Central, je vaše navždy, a pokud platíte roční udržovací poplatek (ve světě Microsoft známý jako BREP), máte také nárok na přístup k nejnovějším verzím. S trvalou licencí máte stanovený počet uživatelů, které samozřejmě můžete přidávat, ale pokud se někdy rozhodnete uživatele odebrat, budete je muset v budoucnu znovu koupit.

Pozn.:

V rámci licencování je důležité i umístění systému. Zdali je instalován lokálně, ve vašem privátním cloudu, ve spravované službě nebo v SaaS (veřejném cloudu) společnosti Microsoft. Pokud přestanete platit roční poplatek za údržbu, nebudete mít také možnost změnit licenci Dynamics 365 Business Central, tj. přidat další návrháře, více uživatelů nebo objektů.

Hosting

Dalším aspektem, který je třeba zvážit při výběru licence Dynamics 365 Business Central, je místo, kde plánujete hostovat svůj systém. Předplatné i trvalé licence lze nasadit on-premise, ve vašem privátním cloudu nebo ve spravované službě. Ale cesta předplatného nabízí ještě jednu možnost – SaaS společnosti Microsoft.

Možnost SaaS (neboli Public Cloud, jak je známá) nabízí skvělou hodnotu, protože náklady na hosting jsou zahrnuty v ceně uživatelského předplatného. I tady však existují určitá omezení, například žádný přístup k SQL a omezení na jakýkoli vývoj prováděný jako rozšíření, ale pokud to pro vás nejsou překážky a jste rádi, že jste na sdílené platformě, pak by tato cesta rozhodně měla být vážně zvažována.

Typy licencí Business Central

Dynamics 365 Business Central lze zakoupit na dvou úrovních – Essentials nebo Premium s tím, že Premium jednoduše poskytuje další vrstvu funkčnosti pro správu výrobních a servisních zakázek. Kromě licenčních nákladů jsou zde také náklady spojené s partnerem. Zákazníci mohou nasadit BC Essentials a BC Premium v samostatných prostředích, ale na stejném tenantovi. Licencovaní uživatelé tak mohou přistupovat pouze k prostředí, ke kterému mají oprávnění.

Ať už si vyberete Essentials nebo Premium, existují dva typy uživatelů – „Plnohodnotný uživatel“ a „Člen týmu“:

Licence Full User / Plnohodnotný uživatel

Licence Full User je určena zaměstnancům, jejichž práce vyžaduje přístup k podnikovým aplikacím bohatým na funkce. Mohou to být zaměstnanci, kteří pracují s prodejem, zákaznickým servisem, financemi nebo řízením dodavatelského řetězce. „Licence pro plného uživatele“ je typ licence dříve známý jako licence „Pro uživatele“. Plnoprávní uživatelé jsou licencováni na pojmenovanou uživatelskou základnu prostřednictvím předplatného Business Central a mohou být na verzi Essentials nebo Premium Business Central.

S verzí Business Central Essentials získáte úplné uživatelské základ, tedy stabilní obchodní funkce v oblasti financí, řízení dodavatelského řetězce, CRM, HR a mnoha dalších. Verze Premium se skládá ze všech funkcí verze Essentials, ale rozšiřuje aplikaci ERP o dvě další účinné součásti: správu služeb a produkci.

Licence Team Member / Člen týmu

Předplatné Dynamics 365 Business Central Team Members je pro pojmenované uživatele, kteří používají pouze základní funkce. Je navrženo především na nenáročné zpracovávání dat od uživatelů s vyššími licencemi nebo pouhé nahlížení a umožňuje základní činnosti, jako např. aktualizace záznamů či vyhledávání zákaznických dat. V praxi je tak určena zejména pro řadové zaměstnance, jenž k práci potřebují jen malý zlomek nástrojů a aplikací Business Central.

Uživatelé s licencí Team Member mohou často představovat významnou většinu ve vaší společnosti. Jsou to ti uživatelé, kteří mohou potřebovat a spotřebovávat data nebo sestavy z obchodního systému, ale potřebují jen prohlížet data v systému a mohou provádět nenáročné úkoly, jako je zadávání času nebo výdajů a aktualizace záznamů lidských zdrojů, ale nebudou muset provádět žádné účtování v systému.

Uživatelé Dynamics 365 Business Central Team Members mohou provádět následující akce:

Číst si v Dynamics 365 Business Central

Aktualizovat stávající data a položky v Dynamics 365 Business Central. Existující data znamenají záznamy jako zákazník nebo prodejce již vytvořených položek. Záznamy znamenají specifické záznamy, které musí být z účetního hlediska aktualizovány na konkrétní informace (např. datum splatnosti na účetní závěrce zákazníka).

Schvalovat nebo odmítat úkoly ve všech pracovních postupech přiřazených uživateli

Vytvořit, upravit nebo odstranit nabídku

Vytvořit, upravit nebo smazat osobní údaje

Zadat deník pro Jobs

Používat apps Dynamics 365

Více o licencování a licenční politice se dozvíte zde:

Dynamics 365 Licensing Guide April 2024

Licenční zdroje a dokumenty

Cena licencí Business Central

Cena vašeho Business Central závisí na konkrétním řešení a vašich specifických potřebách. Proti jednoduchým účetním systémům či jiným aplikacím zaměřeným pouze na dílčí agendy, je Business Central komplexní ERP systém, který nabízí nesrovnatelně více funkcí a nástrojů. Aby vám skutečně dobře sloužil, je třeba jej na základě analýzy vnitropodnikových procesů přizpůsobit specifikům vaší firmy, a proto má výrazně složitější implementaci.

Vaše náklady se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je velikost a složitost vaší organizace, konkrétní aplikace nebo moduly, které používáte, konkrétní přístup k implementaci, který zvolíte a licence, je jen jednou z položek (zakázkový vývoj, přizpůsobení a konfigurace, migrace dat, integrace s jinými systémy, školení a průběžná podpora) celkových nákladů na pořízení.

Licenční cenový plán pro Dynamics 356 Business Central je přizpůsoben pro malé a střední podniky, které potřebují aplikaci ERP, která splňuje základní obchodní potřeby v oblasti financí, prodeje, služeb a provozu.

Dynamics 365 Business Central Essentials

od 65,50 €

za uživatele/měsíc

Dynamics 365 Business Central Premium

od 93,60 €

za uživatele/měsíc

Dynamics 365 Business Central Team Members

od 7,50 €

za uživatele/měsíc

Poznámka:

Měsíční ceny licencí SaaS jsou o 20 % dražší než roční ceny. Roční licence však mají menší flexibilitu, protože počet uživatelů nelze během ročního období snižovat, zatímco měsíční licence ano. Budete si tedy muset vybrat mezi měsíční flexibilitou při vyšších nákladech nebo nižšími náklady s menší flexibilitou.

Licence Business Central pro neziskové organizace

Program Microsoftu Technologie pro sociální služby je speciálně určený pro poskytování cenově dostupných a přístupných technologií a nástrojů, které neziskovým organizacím všech velikostí pomáhají naplňovat jejich poslání.

Quartex pomocí toho programu postupně implementuje Business Central např. na pobočkách Charity ČR.

Cena implementace Business Central

Náklady na implementaci Business Centrálu jsou zcela individuální, protože se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je velikost a složitost vaší organizace, cílová podoba a složitost systému a konkrétní přístup k implementaci, který zvolíte.

Pro více informací nás prosím kontaktujte Než vám poskytneme cenovou nabídku, vezmeme v úvahu vaše obchodní požadavky, velikost a složitost vaší organizace. Za zmínku také stojí, že kromě nákladů na implementaci existují také průběžné náklady na podporu a údržbu, které by měly být zohledněny v dlouhodobém rozpočtu.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Webové aplikace

Q.MAN.plus