Image

„ ...systémová analýza je primárním stádiem procesu vývoje."

Systémovou analýzu navazujeme na definici potřeb zákazníka a požadované funkcionality. Při této analýze se také již zaměřujeme na dokumentaci požadavků, syntézu návrhu a zohlednění vstupů jako jsou náklady a časový plán, trénink a potřeby know-how podpory, testování, možnosti výroby, atd.. Přijde vám to jako věda? Nám ne. I zde stačí „pár“ let praxe a selský rozum. Váš nový systém potřebujeme jen identifikovat a definovat pomocí několika logických kroků, s kterými nám pomůžou předchozí analýzy – business a procesní.

Systém je souborem různých elementů, které společně produkují výsledky. Těmito elementy mohou být například lidé, hardware, software, nástroje, zařízení, nařízení a normy, dokumentace a jiné. Tyto elementy, pokud pracují společně, produkují výsledky na systémové úrovni jako kvalita, vlastnosti, charakteristiky, funkce, chování, výkonnost … Přidaná hodnota vytvářena systémem spočívá hlavně ve vybudovaných vztazích mezi jednotlivými elementy.

Předchozí analýzy (business a procesní) nám definovaly problém a jednotlivé elementy. Systémová analýza již jen hledá odpovědi na otázku, CO musí systém dělat (a ne JAK by to měl dělat). Výsledná definice by se měla popisovat funkčnost a chování systému s přihlédnutím na vliv faktorů jakými jsou např. požadavky koncového uživatele, údržby, dodavatelů, majitelů, relevantní právní a technické normy, výrobní možnosti atd..

Jak bude probíhat analýza vašeho systému?

A

Na základě definice vám předložíme několik základních návrhů řešení. Tyto návrhy se liší v různém plnění požadavků na cenu, náročnost realizace, údržby atd. Proto je třeba společně vyhodnotit rizika toho kterého modelu a zvolit jeden ze systémových návrhů.

B

Po společném zvolení jednoho hrubého návrhu již nastává krok modelování systému. Modelování se provádí podle potřeb a možností pomocí blokových diagramů, a dalších nástrojů, kterými vás nebudeme děsit, ale je třeba mít na paměti, že součástí modelu systému je nejen produkt samotný, ale i procesy, které k jeho návrhu a výrobě vedou. Proto i tyto musí být v modelu zohledněny a je třeba definovat interakci produktu a procesů.

C

Dalším krokem je integrace systému, obchodních vztahů a lidí. Během integrace je třeba pokusit se skloubit všechny systémové faktory dohromady tak, aby všechny subsystémy správným způsobem spolupracovaly. Dobře navržený subsystém posílá hotový produkt na zpracování dalšímu subsystému. Výsledek integrace by měl být systém, který je funkční vzhledem k prvotní požadavky a v ideálním případě s optimálními procesy.

D

Pokud vše do sebe zapadlo, pak máme hotový systém. Ten už „pouze“ vyvineme, implementujeme, otestujeme, vyhodnotíme (např. případný počet chyb softwaru při vývojářských testech, procento splněných požadavků, procento nerealizovatelných požadavků, objevených během vývoje, množství přidaných požadavků, které vznikly dodatečně) a pustíme do ostrého provozu 🙂

Mám zájem o analýzu

  Jakou analýzu potřebujete?

  Náš zástupce vás bude kontaktovat po odeslání formuláře v horizontu 2 pracovních dnů.

  Máte zájem o jinou z našich služeb?


  Warning: Undefined array key "content_5" in /home/www/quartex.cz/www/quartex.cz/wp-content/themes/quartex/template-servicesAnalys.php on line 75


  Warning: Undefined array key "content_6" in /home/www/quartex.cz/www/quartex.cz/wp-content/themes/quartex/template-servicesAnalys.php on line 78

  Bezplatný audit IS

  Bezplatný audit IS

  Číst více →

  Microsoft ERP

  Microsoft ERP

  Číst více →

  Implementace

  Implementace

  Číst více →

  Outsourcing

  Outsourcing

  Číst více →

  Helpdesk a podpora

  Helpdesk a podpora

  Číst více →

  Vzdělání a školení

  Vzdělání a školení

  Číst více →

  Poradenství a konzultace

  Poradenství a konzultace

  Číst více →