Image

Musíte upgradovat na Dynamics 365 Business Central?

Podle našich zkušeností mnoho společností zvažuje upgraduje na Dynamics 365 Business Central, protože jejich verze Dynamics NAV, kterou používají je zastaralá, a proto jí bude brzy končit podpora.

Microsoft nevydá ultimátum ohledně upgradu vašeho softwaru Navision nebo Dynamics NAV. Proto jednoduchá odpověď na výše položenou otázku je ne. My samozřejmě podpoříme váš software bez ohledu na věk nebo stav – jsme pevnými zastánci toho, že vždy existuje řešení i pro starší, mnohdy velice robustní a customizovaná řešení.

Přesto věříme, že upgrade vašeho starého řešení NAV na Business Central vašemu podnikání přidá významnou hodnotu díky nové funkčnosti, přístupu k moderním technologiím a snadnosti budoucích upgradů.

Kdy je čas na upgrade?

Vaše současné řešení Dynamics NAV vám pomohlo vést a rozvíjet vaše podnikání, ale ruku na srdce – není čas na upgrade?

S jistotou nastal, když cítíte, že procesy ustrnuly a změnily se tak silně, že utrpěl výkon a obchodní efektivita. Tehdy může být celý proces upgrade, včetně nezbytných analýz, cestou k základnímu přehodnocení toho, jak vaše každodenní operace fungují a jejich případné reorganizaci. Proto i u vás, v době digitální transformace, může moderní řešení založené na cloudu, posunout vaše podnikání do nové dimenze.

Upgrade na Business Central obecně pomáhá společnostem snížit dlouhodobé náklady na software, snížit závislost na IT infrastruktuře a optimalizovat provoz, obchod a péči o zákazníky mimo jiné prostřednictvím prediktivní analýzy, umělé inteligence a vizualizací dat. Ale nic není zadarmo. I upgrade vašeho systému Enterprise Resource Planning (ERP) je rozhodnutí, které vyžaduje čas, analyzování a plánování.

Jakkoli se zdají být výhody BC neuvěřitelné, vaše rozhodnutí přesunout část nebo celý váš starší systém do BC bude záviset na vaší situaci, nákladech, odvaze vyvinout dostatečné úsilí a ochotě podstoupit určitou míru rizika spojenou s přístupem vaší firmy ke změnám procesů, systému a modernizaci.

Pokud zvažujete možnost upgradu, potom je čas posunout se vpřed a proměnit koncept ve skutečnost. Podívejte se na novou verzi, jak vypadá a jaké má funkce, prozkoumejte ji, konzultujte interně, i s námi, jaké výhody by vám mohl BC přinést. A pokud výhody převáží náklady a úsilí, pokračujte vpřed. Vyberte si způsob, jakým chcete k upgradu přistupovat, a nechte nás, abychom vám pomohli na vaší cestě do Business Centralu. Ale tak, či onak, nebojte se. My vás budeme vždy podporovat na jakékoli cestě s verzí kterou máte, nebo budete mít.

Proces upgrade

Rozsah projektu upgradu do značné míry závisí na stáří vašeho aktuálního řešení Dynamics NAV. Dále závisí na úrovni úprav, které byly doposud provedeny na vašem stávajícím systému a do jaké míry chcete tyto vaše přizpůsobené funkčnosti přenést do Business Centralu. Při upgradu na Business Central je v první řadě důležité vědět, ze které verze Dynamics NAV upgradujete.

Také je důležité znát počet uživatelů a v neposlední řadě množství dat, reportů a úprav, které chcete do nového řešení přenést. Rozhodně ne ve všech případech jsou provedené úpravy v Dynamics NAV s BC kompatibilní. Mohou být pro BC zastaralé a tedy nepoužitelné. Proto v případech, kdy je v aktuálním řešení obzvlášť velké množství úprav, je na zvážení, zda se vyplatí je přenést do Business Centralu.

Mnohé se v BC změnilo, proto další klíčová věc, kterou je třeba mít na paměti je to, že Business Central používá nový vývojový jazyk AL, do kterého je potřeba všechna data a úpravy z vašeho současného (a případně upraveného) řešení Dynamics NAV převést. Obecně lze říci, že technicky by upgrade neměl být příliš složitým řešením a vaše funkce a úpravy zůstanou tak, jak jsou. Ale … nejnovější verze Business Central má i oproti posledním verzím Dynamics NAV spoustu nových standardních funkcí, které primárně mají za úkol nahradit mnohé zakázkové, speciální úpravy Dynamics NAV a eliminovat potřebu jejich převodu do BC.

Před upgradem na Business Central je neméně důležité rozhodnout, které reporty jsou pro vaše podnikání klíčové a bez kterých se obejdete. V závislosti na tom, ze které verze Dynamics NAV upgradujete, již nebudou některé sestavy kompatibilní s BC, a proto musí být v novém řešení přestavěny, protože nové funkce si mohou vyžádat vytvoření / vylepšení zprávy znovu od nuly.

Funkčnost řešení BC pokrývá všechny relevantní oblasti i díky spoustě zabudovaných nových funkcí, které na rozdíl od Dynamics NAV, eliminují potřebu mnoha speciálních zakázkových úprav. Kromě toho můžete díky integraci ve standardní výbavě BC přidávat do řešení ostatní aplikace a služby platformy Dynamics 365, další funkce nebo aplikace třetích stran.

I navzdory přidání nových funkcí do standardu BC a vestavěné integraci, stále potřebují některé společnosti zakázkové úpravy nebo další funkce. Na rozdíl od Dynamics NAV se přizpůsobení nebo přidávání dalších funkcí do Business Central neprovádí v samotné aplikaci, ale spíše jako rozšíření (Extensions). Prakticky jsou to doplňky umístěné mimo aplikaci. To znamená, že nemusíte nebo dokonce nemůžete provádět změny v základním kódu. Rozšíření umožňují přidávat nové funkce, měnit způsob fungování stávající funkce nebo poskytovat přístup k novým online službám.

Upgrade také proto vždy začíná analýzou společnosti a následným posouzením toho, jaké obchodní potřeby, a tedy i funkce jsou potřebné k upgradu na Dynamics 365 Business Central.

Existuje několik tras, kudy přenést vaše podnikání do Dynamics 365 Business Central

NA LEHKO

Trasa / Start od Standardu

Na této trase, po důkladné revizi vašich aktuálních procesů, začneme stavět „čisté“ řešení Business Central. Na cestu si „přibalíte“ pouze počáteční zůstatky a data, která jsou nezbytná pro každodenní práci a jsou nedílnou součástí vašeho podnikání.

To znamená, použijeme standardní řešení Business Central, s předinstalovanými rozšířeními a funkcemi Microsoft s tím, že migrovat budeme z vašeho starého řešení pouze určitou část dat do standardního řešení Business Central. Tím získáte příležitost vyladit své obchodní procesy podle celosvětově uznávaného modelu ERP s celou řadou nových funkcí, které v mnoha případech eliminují potřebu mnoha speciálních úprav, s prověřeným workflow, přednastaveným již ve standardních funkcích Business Central. Velkou výhodou této trasy je možnost postupně revidovat vznikající řešení a případně dále rozvíjet nový systém podle vašich představ a možností o další rozšíření, funkce a aplikace.

Tato trasa je ideální pro:

nováčky,

společnosti, které chtějí začít znovu,

firmy hledající rychlé řešení,

společnosti s velmi starým řešením, kde se řada úprav již nepoužívá nebo nevyžaduje, data se nahromadila spoustou zbytečných a nevyužitých informací, které ucpávají hlášení a uživatelské obrazovky,

firmy, které chtějí vydělat nějaké zisky, než budou dále investovat, do úplného upgradu.

S PLNOU POLNÍ

Trasa / Start s Modifikací

Touto trasou se dostanete do nového světa se starými kamarády. To znamená, že na cestu do cloudu a Business Centrálu si vezmete svá data a úpravy z Dynamics NAV s sebou.

Stručně a prakticky řečeno, vezmeme vaše upravené řešení Dynamics NAV a převedeme všechna jeho data a úpravy do AL (nový vývojářský jazyk pro Business Central). Složitost tohoto typu upgradu většinou závisí na úrovni úprav, které byly provedeny na vašem původním systému.

Tato trasa je ideální pro:

společnosti, které chtějí všechna stará data přenést do nového prostředí / infrastruktury,

společnosti, které mají mnoho úprav a věří, že jsou všechny stále vyžadovány v novém systému,

firmy, které se nechtějí/nepotřebují revizi svých procesů.

POZNÁVAČKA

Trasa / Cestou necestou

Po této trase bude moci vaše společnost paralelně běžet na starých i nových systémech a použijeme ji tehdy, když budeme nasazovat Business Central postupně, nebo pouze část toho, co dnes používáte v Dynamics NAV. Do světa BC, pokud chcete nebo potřebujete, můžete po této trase jako první přesunout kteroukoliv část vašeho podniku, jako jsou finance, eCommerce a CRM.

Tuto trasu také nabízíme tam, kde vidíme rizika při upgradu celého systému najednou. Potom vezmeme oddělení nebo funkci v rámci vašeho podniku a přesuneme pouze tuto sekci do Business Central. To nám i vám pomůže při přechodu do nového světa tím, že systém upgradujete po logicky zvládnutelných blocích.

Využít ji také můžete k vyřešení konkrétních obchodních potřeb nebo požadavků, aniž byste museli okamžitě přenést celý podnik do nového systému. Toto je také krok, chcete-li, ke cloudovému řešení, abyste dostali vaše podnikání do veřejného nebo soukromého cloudu.

Tato trasa je ideální pro:

společnosti, které nejsou připraveny okamžitě upgradovat celé své řešení,

firmy, které chtějí vyřešit konkrétní problém, např. zprovoznění internetového obchodu,

organizace, které chtějí udělat krok k používání cloudu, ať už se jedná o veřejný nebo soukromý cloud,

společnosti, které chtějí využívat moderní funkce v konkrétním oddělení, jako například poskytnout finančnímu týmu zcela nové funkce integrace bank, vylepšené výkaznictví a vylepšené odsouhlasení bank, nebo AI v Business Central.

Microsoft Navision

Dynamics NAV

Webové aplikace

Q.MAN.plus